Tidslinje ensamkommande | Thord Eriksson
180
page-template-default,page,page-id-180,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.0,vc_responsive

DETTA HAR HÄNT 2015–2020

2015
Av de 162 877 människor som söker asyl i Sverige är 35 369 minderåriga utan vårdnadshavare. De ensamkommande afghanska medborgarna (23 480 stycken) är 15 gånger fler än året innan. Ensamkommande barn kommer även från Syrien (3 777), Somalia (2 058), Eritrea (1 939) och Irak (1 097).

Av alla ensamkommande är totalt 2 847 (8 procent) flickor. De kommer från Afghanistan (677), Syrien (645), Somalia (508), Eritrea (455) och Irak (134).

Oktober. S-MP-regeringen gör upp med de övriga riksdagspartierna utom V (som hoppar av förhandlingarna) och SD (som inte bjuds in) om tillfälliga migrationspolitiska förändringar. Det innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm. Undantag för ensamkommande barn, kvot flyktingar och barnfamiljer som även i fortsättningen ska beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Migrationsverket ska få instruktioner om att korta handläggningstiderna genom att ”ärenden sorteras tidigt i processen så att asylsökande med typiskt sett hög beviljandegrad behandlas särskilt”.

November. Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson aviserar huvuddragen i förslaget till lag som ska begränsa Sveriges mottagande av asylsökande. Flyktingpolitiken ska anpassas till minimiåtaganden i internationella konventioner och EU-rätt. Planer på att införa medicinska åldersbedömningar skissas upp. Romson i tårar.

2016
Januari. Inrikesminister Anders Ygeman uppger att många som sökt asyl 2015 inte kommer att få stanna i Sverige. Han säger att så många som 80 000 kan komma att utvisas.

Rapporter om självmord och självmordsförsök bland ensamkommande (larmet från Vi står inte ut som länken leder till skickades till Migrationsverket och andra myndigheter i början av februari 2016 men det hade föregåtts av medieuppgifter om kollektiva självmordsplaner bland ensamkommande ungdomar.).

September. Civilsamhället börjar organisera sig med sociala medier som sammanhållande plattform. I Göteborg bildas yrkes- och volontärnätverket Vi står inte ut vars Facebookgrupp snabbt får över 5 000 medlemmar. Nätverket kräver bland annat att alla ensamkommande unga, oavsett ursprung, ska få uppehållstillstånd om de väntat längre än ett år i sin asylprocess. Vid samma tid bildas gruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med ett snävare etniskt fokus

Oktober. Ett återvändaravtal skrivs under som gör det lättare för Sverige att utvisa till Afghanistan, som tidigare motsatt sig att ta emot sina medborgare om de nekats asyl i andra länder.

December. Den så kallade Luciadeportationen från Arlanda till Kabul är den första kollektiva tvångsutvisningen till Afghanistan. Återvändaravtalet gör det möjligt att vid detta tillfälle tvinga elva personer att lämna Sverige.

2017
Februari. Nätverket Vi står inte ut larmar om självmord och självmordsförsök bland ensamkommande. Socialstyrelsen gör en kartläggning av läget i 51 kommuner: 68 ensamkommande barn har försökt ta sitt liv och 3 har genomfört fullbordat självmord. Enligt många kommuner har situationen koppling till asylprocessen.

Mars. Rättsmedicinalverket börjar göra medicinska åldersbedömningar i full skala.

Maj. Miljöpartiets kongress fattar beslut om att driva att ensamkommande som väntat länge på asylbeslut ska få ny möjlighet till uppehållstillstånd genom studier.

Rättsmedicinalverket offentliggör en rapport om de första medicinska åldersbedömningarna.

Juni. Den första gymnasielagen träder i kraft. Lagen har kommit till för att ge minderåriga ensamkommande med avslag en ny chans till uppehållstillstånd medan de går i skolan. I riksdagen får regeringen stöd från V och C medan M, SD och L röstar emot och KD lägger ned sina röster. Lagens betydelse för ensamkommande blir marginell: den leder under 2017 och 2018 till uppehållstillstånd för 141 personer.

Augusti. Unga afghaner inleder en sittstrejk i protest mot utvisningarna till Afghanistan. Protesten avbryts inte förrän i oktober, efter 58 dagar.

September. Rättsläkaren Fredrik Tamsen publicerar en debattartikel i Läkartidningen om ”indikationer på allvarliga brister” i metoden för medicinska åldersbedömningar.

Samtliga riksdagsledamöter får rapporten ”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber” som tagits fram av nätverket Vi står inte ut. Rapporten innehåller 122 exempel på rättsosäkerhet i asylprocessen.

November. S och MP presenterar regeringens överenskommelse om den nya gymnasielagen som ska ge ensamkommande som väntat länge i sin asylprocess en andra chans till uppehållstillstånd. Förslaget väcker känslor i två läger: från det ena kommer missnöje om att, som det heter, unga män utan asylskäl ska särbehandlas. Från det andra kommer kritik mot begränsningar som innebär att den som ansökte om asyl efter 24 november 2015, har väntat kortare än 15 månader och fick avslag som minderårig, inte omfattas av lagen.

Svenska Dagbladet påbörjar sin granskning av medicinska åldersbedömningar.

December. Andreas Schmeling, tysk professor i rättsmedicin och en av världens främsta experter på åldersbedömningar, dömer ut den metod som svenska myndigheter har valt.

2018
Januari. Karolinska Institutet publicerar en rapport om självmord bland ensamkommande. Slutsatsen är att självmord i gruppen är nio gånger vanligare än bland jämnåriga födda i Sverige.

Trots konstaterade brister förklarar justitieminister Morgan Johansson att han har förtroende för Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar.

Ensamkommande ungdomar som fått avslag i Sverige börjar ta sig till andra EU-länder, framför allt Frankrike.

Februari. Professorer i statistik dömer ut Socialstyrelsens beräkning av risken att felbedöma unga som vuxna vid åldersbedömning.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritiserar Sverige för de medicinska åldersbedömningarna.

April. Centerpartiet ger besked om att stödja gymnasielagen. ”Centerpartiets bedömning är att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om förslaget stoppades”, säger partiledaren Annie Lööf vid en pressträff i riksdagen.

Juli. Gymnasielagen träder i kraft och beräknas omfatta runt 9 000 personer. Några dagar senare kommer migrationsdomstolen i Malmö fram till att lagen inte kan tillämpas på grund av bristfällig beredning. Följande vecka bedömer migrationsdomstolen i Stockholm att lagen strider mot EU-rätten.

Juni. Regeringen med stöd av V, C och enstaka ledamöter från L och KD röstar igenom gymnasielagen i riksdagen.

Migrationsverket beslutar att inte tillämpa lagen förrän Migrationsöverdomstolen har prövat dessa avgöranden.

Socialtjänsten i många kommuner visar sig ha dålig kännedom om att de som söker uppehållstillstånd enligt gymnasielagen har rätt till dagersättning. Kommunerna har däremot ingen skyldighet att ordna boenden och från hela landet kommer rapporter om ensamkommande som blivit hemlösa.

September. Avgörande i Migrationsöverdomstolen om att gymnasielagen kan tillämpas.

December. Statens medicinsketiska råd, Smer, föreslår att regeringen ska ge en oberoende kommission uppdraget att granska de medicinska åldersbedömningarna.

Frivilligorganisationer i Malmö larmar om flera fall av ”survival sex” – ensamkommande ungdomar som prostituerar sig mot att få tak över huvudet.

2019
Mars. Flera frikyrkor har gått samman och granskat asylprocesserna för 619 afghanska medborgare som konverterat. 68 procent av dem har fått avslag genom att deras tro inte bedömts som genuin. Kartläggningen visar stora skillnader i avslagsprocent mellan Migrationsverkets enheter: 44 procent i Jönköping, 80 procent i Göteborg. Politisk färg på migrationsdomstolarnas nämndemän ser också ut att vara avgörande för bedömningarna: SD-nämnde männen ger avslag i 93 procent av fallen medan siffran för V-nämndemännen är 15 procent. Slutsatsen är att asylprocessen för konvertiter inte är rättssäker.

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer säger till Sveriges Radio: ”Vi är en sekulär myndighet som måste göra en prövning om det här är en genuin tro, medans kyrkans uppgift, och frikyrkornas här, är om personer ska vara en del av församlingen eller inte. Och där möts vi nog aldrig, för vi är olika entiteter.”

April. Regeringen ger besked om en oberoende granskning av åldersbedömningarna. Den kritiserade metoden ska dock fortsätta vara i bruk tills vidare.

Migrationsverket anmäls till Justitieombudsmannen, JO, på grund av beslutet sommaren 2018 att frysa tillämpningen av gymnasielagen.

Maj. Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar anmäler staten till Justitiekanslern, JK, på grund av rättsosäkerheten kring de medicinska åldersbedömningarna. Enligt anmälan kränker staten – genom Migrationsverket, Rättsmedicinalverket och migrationsdomstolarna mänskliga rättigheter.

Juni. Den tillfälliga asyllagen förlängs med två år. ”Undertecknade organisationer har på olika sätt erfarit att lagen har bidragit till utbredd psykisk ohälsa, haft nega tiv inverkan på integrationen och skapat en rättsosäkerhet på grund av dess komplexitet och bristfällighet. Barn har drabbats särskilt hårt”, skriver företrädare för Röda Korset, Rädda Barnen, Unicef och flera andra människorättsorganisationer i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

September. I regeringsförklaringen upprepas löftet om en utredning av de medicinska åldersbedömningarna: ”En oberoende granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar ska genomföras.” Ännu drygt två veckor senare har regeringen varken utsett en utredare eller fattat beslut om utredningsdirektiv.

De första tillfälliga uppehållstillstånd som beviljats med stöd av gymnasielagen börjar löpa ut.

November. Ett avgörande i Migrationsöverdomstolen försämrar kraftigt utsikterna till förlängning av uppehållstillståndet för ensamkommande som har dömts för brott.

2020

Mars. Coronapandemin bryter ut. För ungdomar som bestämt sig för att fortsä.tta sin flykt ut i Europa får det konsekvenser när länder stänger sina gr.änser.

April. Rättsligt ställningstagande fr.ån Migrationsverket om att ensamkommande barn som är 14 år och äldre och inte har ett ordnat mottagande i hemlandet, får tillfälligt uppehållstillstånd tills de fyllt 18 – för att utvisas då.

Från Migrationsverkets förvar kommer vittnesmål om flera fall av covid-19 och svårigheter att hålla avstånd i trånga utrymmen med gemensamma toaletter, duschar och sovsalar.

Juni. Pandemin driver upp ungdomsarbetslösheten. Detta drabbar särskilt ensamkommande med uppehållstillstånd genom gymnasielagen som tar studenten och förmodas hitta fast jobb inom sex månader för att inte bli utvisade.

Justitiekanslern avslår den anmälan om att medicinska åldersbedömningar kränker mänskliga rä.ttigheter som Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) gjorde i maj 2019. Ingen kritik riktas mot staten.

September. Migrationskommittén överlämnar betänkandet om framtidens svenska asylpolitik till regeringen. Sverigedemokraterna och Moderaterna är missnöjda över att förslaget inte är tillräckligt långtgående medan framför allt Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska av rakt motsatta skäl. En av kommitténs uppseendeväckande slutsatser är att den svenska asylprocessen generellt är rättssäker.

Hösten/vintern. Många ensamkommande ungdomar tvingas fortsätta sin flykt om inte gymnasielagens krav om fast anställning inom sex månader efter avslutade studier luckras upp.

November. Som en följd av pandemin öppnar regeringen för lättnader i gymnasielagen. Bland annat föreslås att tidsfristen för att ordna fast jobb efter studenten förlängs från sex månader till ett år samt att det bara ska krävas fast anställning i ett år istället för två, för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Centern, ett av de partier som stått bakom gymnasielagen och som tidigare under året föreslagit lättnader på grund av pandemin, meddelar i en debattartikel att man inte kommer att rösta för regeringens förslag.

2021

April. Regeringen överlämnar sitt förslag till en ny utlänningslag till lagrådet. Förslaget innehåller bland annat en möjlighet till uppehållstillstånd för den som har tillfälligt uppehållstillstånd, har vistats i Sverige länge, knutit an till landet och därmed kan anses ha särskilt ömmande skäl att stanna. Förslaget är resultatet av en förhandling mellan regeringspartierna och har kommit till med särskild tanke på de ungdomar som har uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen och riskerar att på grund av pandemin inte leva upp till kravet att skaffa jobb.

Juli. Den så kallade tillfälliga asyllagen upphör att gälla.